ปิดการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองผู้อำนวยการสถานศึกษา” สังกัด สพฐ.

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ประธานหน่วยพัฒนาที่ 1 ภาคเหนือ กล่าวปิดการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองผู้อำนวยการสถานศึกษา” ซึ่งจัดอบรมรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1-16 กรกฎาคม 2564 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมนี้ได้มอบเกียรติบัตรให้กับคณะกรรมการ คณะวิทยากร และวิทยากรพี่เลี้ยง