ประชุมคณะกรรมการประเมินตามองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด และคะแนนประเมินฯ

นายสุดเขต สวยสม  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินตามองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด และคะแนนประเมินฯ เพื่อย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยนายศราวุธ คำแก้ว  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพม.สุโขทัย (วันที่ 3 เมษายน 2566)