ประชุมตัวชี้วัดผลลัพธ์การดำเนินงานตามมาตรการ ปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการ

นายสุดเขต  สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วย นายศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม  และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมตัวชี้วัดผลลัพธ์การดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ  ในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านสื่อดิจิทัล  โดยมีนายอนันต์ พันนึก ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. เปิดการประชุม และมอบนโยบาย เพื่อให้การถ่ายทอดตัวชี้วัดผลลัพธ์  (หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินงาน) ไปสู่ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการสื่อสารไปยังผู้ปฏิบัติได้ถูกต้องชัดเจน ครอบคลุม สพท.ทุกแห่ง ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 30 มีนาคม 2566)