กำหนดกรอบและจัดทำแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อน กิจกรรมค้นหาเน้นอัตลักษณ์มัธยมศึกษาไทย

 นางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดกรอบและจัดทำแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมค้นหาจุดเด่นเน้นอัตลักษณ์มัธยมศึกษาไทย (OBEC Special Model School) โดยมีท่านภูธร จันทะหงส์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. เปิดการประชุม และมอบนโยบาย เพื่อวางแผนการขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่าว และกำหนดกรอบ แนวทางรวมทั้งจัดทำเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรมให้ครบทุกขั้นตอน ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ กทม.  ระหว่างวันที่ 27 – 29 มีนาคม 2566 (วันที่ 29 มีนาคม 2566 )