ถอดบทเรียนดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้นางสาวนิรวรรณ เลื่อนชิด และนางสาวณิชชา พินิจ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ และถอดบทเรียนดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในระดับโรงเรียนมัธยมศึกษา 27 แห่งในจังหวัดสุโขทัย โดยมี ดร.นพ.ปองพล  วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในการประชุม และมอบโล่ประกาศสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน จังหวัดสุโขทัย ที่มีคะแนนระดับสูง จำนวน 16 แห่ง ณ ห้องประชุมศุภวรรณ บ้านหมอรีสอร์ท จังหวัดสุโขทัย (วันที่ 29 มีนาคม 2566)