ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ และเอกสาร หลักฐานประกอบการรับสมัครคัดเลือกบุคคล

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ และเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 28 มีนาคม 2566)