การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ตำแหน่ง ครู

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน Performance agreement : PA ตำแหน่ง ครู โดยมีนางสาวศิริวรรณ   ขวัญมุข เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม พร้อมด้วยกลุ่มนิเทศฯ               เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)    ณ หอประชุมศรีจุฬาลักษณ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม (วันที่ 23 มีนาคม 2566)