พัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลในการรองรับ Platform

นายศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นคณะทำงาน และเข้าร่วมประชุมวางแผนโครงการวิจัยสำหรับพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลในการรองรับ Platform ณ โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว กทม. ระหว่างวันที่ 20 – 24 มีนาคม 2566 (วันที่ 21 มีนาคม 2566)