มหกรรมการเงินเพื่อครูไทย จังหวัดพิษณุโลก

 นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นางสาวศิริวรรณ  ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยกลุ่มอำนวยการ  เข้าร่วมประชุมงานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย UN LOCK A BETTER LIFE สร้างโอกาสใหม่เพื่อชีวิตครูไทยที่ดีกว่า  ณ ห้องประชุมพิษณุโลกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โรงแรมดิอิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น จังหวัดพิษณุโลก  (วันที่ 18 มีนาคม 2566)