คณะกรรมการการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

นายสุดเขต  สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้นางสาวศิริวรรณ  ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ประจำปี 2566 โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มเป็นคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุม เพื่อจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  ณ ห้องประชุมเขาหลวง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  (วันที่ 16 มีนาคม 2566)