การให้คำปรึกษาแนะนำของคณะกรรมการที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (ครั้งที่ 1)

นางสาวศิริวรรณ  ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานคณะกรรมการให้คำปรึกษาแนะนำการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ครั้งที่ 1 นายกิตติภูมิฐ์  สุขเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาเข้าร่วมการให้คำปรึกษาดังกล่าว ณ โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม (วันที่ 15 มีนาคม 2566)