ทบทวนและยกร่างระเบียบสวัสดิการภายในส่วนราชการ

นายสุดเขต  สวยสม  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นคณะทำงานทบทวน และยกร่างระเบียบสวัสดิการภายในส่วนราชการ พร้อมด้วยคณะทำงานร่วมกันพิจารณาฯ โดยมี ดร.ธีร์ ภวังคนันท์รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดการประชุมและมอบนโยบายฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อราชการ และสมาชิกสวัสดิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องไกรทอง โรงแรมริเวอร์ไซต์  กทม. ระหว่างวันที่ 12 – 15 มีนาคม 2566 (วันที่ 14 มีนาคม 2566)