ประชุมวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการติดตามการบริหารจัดการศึกษา

นายศราวุธ  คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมประชุมวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการติดตามการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตั้งใหม่ 20 เขต) ระหว่างวันที่ 7 – 9 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ กรุงเทพฯ (วันที่ 9 มีนาคม 2566)