ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือน

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566) พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจาณาการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมเจ้าราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 10 มีนาคม 2566)