เปิดบ้านวิชาการโรงเรียนหนองตูมวิทยา

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานเปิดงาน “เปิดบ้านวิชาการโรงเรียนหนองตูมวิทยา” ประจำปีการศึกษา 2565 วิถีตลาดแลกเบี้ยหนองตูมวิทยา “ใครใคร่ ชิม ช้อปชิม ใครใคร่ แชร์ ชม แชร์” พร้อมด้วยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าชมนิทรรศการของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ และจัดกิจกรรมทางวิชาการต่างๆ  ณ โรงเรียนหนองตูมวิทยา                             (วันที่ 9 มีนาคม 2566)