การให้คำปรึกษาแนะนำการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 และ 2 ประจำเขตตรวจราชการที่ 17

 นายสุดเขต  สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานคณะกรรมการให้คำปรึกษาแนะนำการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะ เวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 และ 2 ประจำเขตตรวจราชการที่ 17 ระหว่างวันที่ 7–8 มีนาคม 2566 พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษา และคณะทำงานฝ่ายประสานงานและดำเนินการ เข้าร่วมการให้คำปรึกษาดังกล่าว ณ หน่วยงานการศึกษาในจังหวัดตาก (วันที่ 7 มีนาคม 2566)