สพม.สุโขทัย ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

นายศราวุธ  คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ ร่วมติดตามความพร้อมการดำเนินการจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET Online  ปีการศึกษา 2565  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ สนามสอบ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  (วันที่ 3 มีนาคม 2566)