สพม.สุโขทัย ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  พร้อมด้วยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ ตรวจเยี่ยมสนามทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 เพื่อติดตามการจัดสอบ และสอบถามสภาพปัญหาการใช้งานระบบในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2565  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ สนามสอบ โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม (วันที่ 2 มีนาคม 2566)