พุธเช้า…ข่าว สพฐ.

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วย นางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข นายศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย และผู้อำนวยการกลุ่มเข้าร่วมรับฟังรายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” เพื่อรับทราบการดำเนินงานนโยบาย  ในการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่าน Video Conference  ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 1 มีนาคม 2566)