สพม.สุโขทัย ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้กลุ่มนิเทศ ติดตาม     และประเมินผลฯ ตรวจเยี่ยมสนามทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2565 เพื่อให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าร่วมการทดสอบ และคณะกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่ประจำสนามสอบ  พร้อมตรวจความเรียบร้อย ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2565 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  ณ สนามสอบ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ โรงเรียนศรีนคร โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา และโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม (วันที่ 1 มีนาคม 2566)