ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้กรอบแนวคิด “สุโขทัย และเมืองบริวาร : มรดกโลก ในมือเยาวชน” รางวัลชนะเลิศ นางสาวศรัณย์พร พละทรัพย์ โรงเรียนอุดมดรุณี  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  นายนิติภูมิ สังเขป  โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ นายธีรเดช แปลกจริง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย (วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566)