ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย 4 ภูมิภาค ครั้งที่ 3 – 5 จังหวัดสระแก้ว จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายสุดเขต  สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วย นางสาวศิริวรรณ  ขวัญมุข   นายศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย และกลุ่มอำนวยการ เข้าประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย 4 ภูมิภาค ครั้งที่ 3 –5    จังหวัดสระแก้ว จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM โดยมีนายสุทิน แก้วพนา  รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม เพื่อขยายผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับหน่วยงาน สถาบันการเงิน ให้ลูกหนี้ทุกกลุ่มได้รับการช่วยเหลือ ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 1 มีนาคม 2566)