โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก “เปิดโลกวิชาการ เด็กอวดดี ปี 6”

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานเปิดงาน “เปิดโลกวิชาการ เด็กอวดดี ปี 6” และมอบเกียรติบัตรนักเรียนผู้เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ (ภาคเหนือ) เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ มีคุณธรรม จัดให้มีการศึกษาตลอดชีวิต และการสร้างสังคม ชุมชน  ให้เป็นสังคม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ณ โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก (วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)