ประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.สท.ในการรายงานผลการดำเนินงานด้านยาเสพติด ครั้งที่ 5/2566

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้นายศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.สท. ในการรายงานผลการดำเนินงานด้านยาเสพติด ครั้งที่ 5/2566 ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัย ชั้น 5  ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย (วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566)