ขอแสดงความยินดีกับนางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข เข้ารับรางวัลคุรุสดุดี ประจำปี 2565

นางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เข้ารับรางวัลคุรุสดุดีประจำปี 2565 โดยมีนายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในการมอบรางวัลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ตั้งใจปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพจนสามารถเป็นแบบอย่างที่ดี ณ อาคารวรรณกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย (วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566)