โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ เปิดโลกวิชาการ (OPEN HOUSE 2023)

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานเปิดโลกวิชาการ (OPEN HOUSE 2023) เพื่อจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ณ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ จังหวัดสุโขทัย (วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566)