โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม เปิดโลกวิชาการ “B.P.OPEN HOUSE 2023”

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายศราวุธ คำแก้ว  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานเปิดโลกวิชาการ “B.P.OPEN HOUSE 2023” พร้อมด้วยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 การเป็นเมืองโลกสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ณ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม จังหวัดสุโขทัย (วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566)