ขอแสดงความยินดีกับนางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ได้รับคัดเลือกรับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ 2565

สพม.สุโขทัย ขอแสดงความยินดีกับนางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ได้รับคัดเลือกรับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ 2565