โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม เปิดบ้านวิชาการ (Open House 2022)

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานเปิดบ้านวิชาการ (Open House 2022) “เปิดประตูการเรียนรู้ ทักษะชีวิต สู่อาชีพ” เพื่อเผยแพร่ผลงานด้านการจัดการเรียนการสอนของครูและนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565  ณ โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม จังหวัดสุโขทัย (วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566)