สพม.สุโขทัย ให้การต้อนรับ นางสาวนาริน  ไกรสา พร้อมทั้งคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก

นางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข  นายศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยบุคลากร สพม.สุโขทัยร่วมให้การต้อนรับ นางสาวนาริน  ไกรสา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก นำโดยนายสมคิด ศรีปราชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดตาก ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566)