อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษารับมอบนโยบาย จากรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ

นายดำรง  มโนรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ ZOOM เรื่อง เปลี่ยนผ่านความหวังและความท้าทาย : จาก กศจ. สู่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุม จากห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ (วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566)