ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เพื่อพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัย ชั้น 5 ศาลากลาง จังหวัดสุโขทัย (วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566)