สพม.สุโขทัย ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ระดับชั้น ม.3 สหวิทยาเขตศรีสวรรค์ และ สหวิทยาเขตพระร่วง

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายศราวุธ  คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ตรวจเยี่ยมสนามทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 เพื่อให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าร่วมการทดสอบ และคณะกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่ประจำสนามสอบ พร้อมตรวจความเรียบร้อยในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2565 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในสหวิทยาเขตศรีสวรรค์ และสหวิทยาเขตพระร่วง ณ สนามสอบ โรงเรียนเมืองเชลียง โรงเรียนศรีนคร โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา และโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ (วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566)