สพม.สุโขทัย ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ระดับชั้น ม.3 สหวิทยาเขตเจ้าราม และ สหวิทยาเขตพระแม่ย่า

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นางสาวศิริวรรณ  ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ตรวจเยี่ยมสนามทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 เพื่อให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าร่วมการทดสอบ และคณะกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่ประจำสนามสอบ พร้อมตรวจความเรียบร้อยในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2565 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในสหวิทยาเขตเจ้าราม และสหวิทยาเขตพระแม่ย่า ณ สนามสอบ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม โรงเรียนอุดมดรุณี โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม และโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา (วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566)