พิธีปฏิญาณตน และสวนสนามของยุวกาชาด นักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา

นายสุดเขต  สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมพิธีปฏิญาณตน และสวนสนามของยุวกาชาด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๖ (๑๐๑ ปี ยุวกาชาดไทย) ประกอบด้วย สมาชิกและผู้บังคับบัญชายุวกาชาดโรงเรียนกงไกรลาศ โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก โรงเรียนอุดมดรุณี และโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา โดยมีนายธวัชชัย ชูหน้า ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา จังหวัดสุโขทัย (วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566)