สพม.สุโขทัย เข้าร่วมการประชุม ตั้ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยนางสาวศิริวรรณ  ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย และนางสาวทิวาพร พุกกลิ่น ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมการประชุม ตั้ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ผ่านระบบ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (zoom meeting) โดยมีนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม เพื่อให้ดำเนินงานการบริหารงานบุคคล และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  (วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566)