ติดตามการดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุน นักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายศราวุธ  คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยกลุ่มนโยบายและแผน และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ติดตามการดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนเมืองเชลียง และได้มอบถุงยังชีพ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนเมืองเชลียง จำนวน 1 ราย เพื่อใช้ในความจำเป็นต่อไป (วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566)