ติดตามการดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุน นักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายศราวุธ คำแก้ว           รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยกลุ่มนโยบายและแผน และกลุ่มส่งเสริม              การจัดการศึกษา ติดตามการดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม และโรงเรียน บ้านด่านลานหอยวิทยา และได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนบ้านด่านลานหอย จำนวน 1 ราย โดยได้มอบถุงยังชีพ     เพื่อใช้ในความจำเป็นต่อไป (วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566)