กิจกรรม Big Cleaning Day

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day   เพื่อทำความสะอาดบริเวณสำนักงานฯ โดยมี นางสาวจิรวรรณ สุรเสียง  นายอุดม อินทา  และนายสิงห์เพชร  สุทธิ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรม ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564