สพม.สุโขทัย ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา ปลอดบุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้นางสาวนิรวรรณ เลื่อนชิด นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ในฐานะประธาน และกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ตามคำสั่งจังหวัดสุโขทัย ที่ 897/2563 ดำเนินการประเมินสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จำนวน 27 แห่ง ระหว่างวันที่ 6 – 25 มกราคม 2566 เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การประเมินตามแนวทาง 7 มาตรการสรุปผล และรายงานต่อคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดสุโขทัย และคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดสุโขทัย (วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566)