สพม.สุโขทัย รับเกียรติบัตร TO BE NUMBER ONEสพม.สุโขทัย รับเกียรติบัตร

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายศราวุธ  คำแก้ว   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมรับเกียรติบัตรผลประกวดการคัดเลือก อำเภอ ชมรม  TO BE NUMBER ONE กลุ่มดีเด่น ระดับจังหวัดประจำปี 2566  โดยมี ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการมุ่งมั่นพัฒนาผลงาน  ณ ห้องประชุมพระมงคลพัฒนพิธาน ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย  (วันที่ 31 มกราคม 2566)