การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ พร้อมด้วย นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย และนายไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 คณะกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ การปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา1 ปี ครั้งที่ 2 เพื่อประเมิน สัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี ของนายวีระ พุ่มไม้ รองผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 และนายพร ดังดี รองผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 1  (วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566)