ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1/2566

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นางสาวศิริวรรณ                  ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1/2566โดยมี นายสุชาติ  ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในการประชุม  ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย  (วันที่ 30 มกราคม 2566)