กิจกรรมการเรียนรู้ พัฒนาความรู้ทักษะ และสมรรถนะผู้เรียน

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นางสาวศิริวรรณ                  ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมกลุ่มศึกษานิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม “วิจิตรตระการผ้าไทย เทิดไท้เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ 4 ภาค” เพื่อสรรค์สร้างงานสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พัฒนาความรู้ทักษะและสมรรถนะผู้เรียนซึ่งนำองค์ความรู้ไปปรับประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่อ และใช้ในชีวิตประจำวัน ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย  (วันที่ 30 มกราคม 2566)