โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา เปิดบ้านวิชาการผสานการเรียนรู้ สู่ถนนคนอาชีพ

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานเปิดงาน “เปิดบ้านวิชาการ ผสานการเรียนรู้ สู่ถนนคนอาชีพ” พร้อมด้วย นายศราวุธ  คำแก้ว  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย และกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าชมนิทรรศการพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันในกิจกรรมของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้นักเรียนได้เปิดโลกทัศน์ทางความรู้ และได้แสดงศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ ณ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา (วันที่ 25 มกราคม 2566)