อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อตกลงการพัฒนางานPerformance Agreement : PA ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อตกลงการพัฒนางาน Performance Agreement : PA ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยมี นางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา คณะผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการอบรมฯ ระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  (วันที่ 24 มกราคม 2566)