ประชุมการเก็บเงินบำรุงการศึกษา และการระดมทรัพยากร ของสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2566

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการประชุมการเก็บเงินบำรุงการศึกษา และการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา ครั้งที่ 1 โดยมีคณะกรรมการการเก็บเงินบำรุงการศึกษาฯ พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 23 มกราคม 2566)