กิจกรรมงานเดิน – วิ่ง สวรรค์อนันต์วิทยา ซูเปอร์มินิมาราธอน ครั้งที่ 1

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  เข้าร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมงานเดิน-วิ่ง สวรรค์อนันต์วิทยา ซูเปอร์มินิมาราธอน ครั้งที่ 1 เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนผู้ปกครองศิษย์เก่า ชุมชน ประชาชนทั่วไป  ณ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา จังหวัดสุโขทัย (วันที่ 22  มกราคม 2566)