เปิดบ้านวิชาการโรงเรียนหนองตูมวิทยา

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม เปิดบ้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อแสดงผลงานในรอบ 1 ปีการศึกษาที่ผ่านมา โดยมีนางสาวปิยะมาศ แซ่โค้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองตูมวิทยาเป็นผู้กล่าวรายงาน มีนายสันติ ไม้กราง สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย อำเภอกงไกรลาศ เขต 3 ผู้นำท้องถิ่น ร่วมเป็นเกียรติในงานฯ  มีโรงเรียนบ้านเกาะนอกประชานุเคราะห์ โรงเรียนบ้านหนองบัว (จิตพินิจประชาสรรค์) เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนหนองตูมวิทยา  อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564