งานแถลงข่าวการจัดงานศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ ครั้งที่ 70

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน ศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ ครั้งที่ 70 ณ จังหวัดน่าน โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี (วันที่ 20 มกราคม 2566)